Ola Flyum

Regissør, journalist og forfatter


Ola Flyum har mange års erfaring som regissør og journalist i NRKs Brennpunkt-redaksjon og skandinaviske produksjonsselskaper. Før det arbeidet han siden 1984 som journalist for en rekke aviser og tidsskrifter som Namdal Arbeiderblad (Namdalsavisa), Rana Blad, Nationen, Arbeiderbladet, Natur & Miljø, VG og Økonomisk Rapport.

Etter halvannet år i TV2s dokumentarprosjekt, Dokument 2, begynte Ola Flyum å jobbe for Nrk Brennpunkt i 1996. I mange år var han ansvarlig for researcharbeidet i redaksjonen, før han selv begynte å regissere filmer – i alt 33.

Flyum har blant annet regissert to dokumentarer om krigen i Bosnia sammen med den britiske regissøren og forfatteren David Hebditch; Sporene fra Sarajevo og Byen som kunne ofres som ble solgt til fem kringkastere. Begge filmene hadde norsk TV-premiere på NRK i april 2011. Sporene fra Sarajevo ble første gang vist ved Kortfilmfestivalen i Grimstad i 2010.

Disse dokumentarene var bygget på den BBC-produserte filmen Allies & Lies (2001) som ble distribuert til mer enn 50 land.

For tiden utvikler Flyum med en rekke bok- og filmprosjekter.

Av mer spesielle prosjekter hadde Ola Flyum ansvaret for all innholdsproduksjon og etableringen av Sula fiskeværsmuseum i 2018.

Ola Flyum har også skrevet fem bøker, blant annet Sjonglørene, 1997, og Rinnans testamente i 2007.

Director, journalist and author


Ola Flyum has many years of experience as a director and journalist at NRK Brennpunkt, documentary film section, and for Scandinavian production-companies. Before that he worked since 1984 as a journalist for several newspapers and magazines Namdal Arbeiderblad (Namdals-avisa), Rana Blad, Nationen, Natur & Miljø, VG and Økonomisk Rapport.

After 1,5 years in TV2´s documentary film section, Dokument 2, Ola Flyum began working for NRK Brennpunkt in 1996. For many years he was responsible for the research work in Brennpunkt, before he began directing films – until now a total of 30 films.

Flyum has in recent years directed two documentaries about the war in Bosnia with the British director and writer David Hebditch; Sarajevo Ricochet and A town betrayed which was sold to five broadcasters. Both films had Norwegian television premiere on NRK in April 2011. Sarajevo Ricochet was first shown at the Short Film Festival in 2010.

These documentaries were built on the BBC-produced film Allies & Lies (2001), which was distributed to more than 50 countries.

Currently is Flyum working on a number of film projects.

In 2018 Ola Flyum was responsible for all content production and the establishment of the Sula fishing village museum.

Ola Flyum has also written five books, including Sjonglørene, 1997 and Rinnans Testament in 2007.

Dokumentarer / Documentaries

Allies and lies Director, David Hebditch, co-director Ola Flyum

Sarajeco Ricochet (Sporene fra Sarajevo)A town betrayed (Byen som kunne ofres)

Skriftsamleren 1 Directors, Ola Flyum and David Hebditch

Skriftsamler 2 Directors, Ola Flyum and David Hebditch

En ond historie Director, Ola Flyum

Min kjære venn Historien om KGB-spionen Gunvor Galtung Haavik. Regi: Knut Erik Jensen. Research: Alf R. Jacobsen og Ola Flyum

Phone: +47-971 10 574 • E-mail: ola.flyum@gmail.com